Tabris                                          Status: Aktywny
     jest z nami od:  2009-02-06
        
      Opiekun działów z mapami do H4 i H5.
   

     Thant                                          Status: Aktywny
     jest z nami od:  2007-02-01
        
      Następca Regisa, oficjalnie nie posiada nadanej rangi. Jednak każdy mieszkaniec Jaskini wie, że w chwili obecnej, odpowiada za funkcjonowanie serwisu oraz za materiały w nim zamieszczone.
   

     Regis                                          Status: W stanie spoczynku
     jest z nami od:  2006-04-25
     przeszedł w stan spoczynku:  2007-01-21
  
          Pierwszy nowożytny pracownik Krypty. Przeprowadził kilka aktualizacji w dziale H3, a także przy współpracy z Thantem opracował nową szatę graficzną strony głównej serwisu.
   

     @lan                                           Status: W stanie spoczynku
     jest z nami od:  2005-01-11
     przeszedł w stan spoczynku:  2005-01-11
        
      W czasach upadku serwisu przeprowadził jedną aktualizację.
   

     Avatar       Eremita                      Status: W stanie spoczynku
     jest z nami od:  2003-04-30
     przeszedł w stan spoczynku:  2004-05-20
        
      Spec od WoG-a. Swoją wiedzą i znajomością tematu przyczynił się do powstania oddzielnej komory odpowiedzialnej za ten dział.
   

     Eldacar       Strażnik Krypty               Status: W stanie spoczynku
     jest z nami od:  2003-04-30
     przeszedł w stan spoczynku:  2004-05-20
        
      Dzięki jego staraniom dział H2 wzbogacił się o liczne mapy. Za swój wkład w rozwój serwisu otrzymał tytuł Strażnika Krypty.
   

     Ingham       Chorąży                            Status: W stanie spoczynku
     jest z nami od:  2002-12-23
     przeszedł w stan spoczynku:  2003-12-08
        
      Opiekun działu H3 oraz H4.
   

     Ururam Tururam       Geomanta              Status: W stanie spoczynku

     jest z nami od:  2002-12-13
     przeszedł w stan spoczynku:  2004-01-31
        
                Twórca Krypty map zarówno od strony technicznej jak i od merytorycznej. Wraz z Inghamem, Eldacarem, oraz Avatarem tworzył pierwszą załogę tego serwisu.
   


Sporządziłeś własną mapę do Heroes III lub Heroes IV i chcesz ją dołączyć do zasobów Jaskini Behemota?
Wyślij ją do
Krypty.

Do you want to submit your Heroes III or Heroes IV map to Behemot's Lair? Send it to the Crypt.


Powrót do Krypty Map / Back to the Crypt of Maps