Schemat Recenzji

Schemat Thanta I


  1.    1. Wykonanie 1-50(40)pkt

 Na wykonanie składa się wygląd mapy, estetyka terenu i jego zagospodarowanie. Odpowiednio dopracowane obiekty, jednostki, artefakty i czary też mają tu znaczenie. Jeżeli autor mapy przez niedopatrzenie pozwala zdobyć artefakt bądź czar pozwalający np. ominąć klucznika itp. należy obniżyć ocenę za wykonanie.

 Fabuła nie jest obowiązkowa ( mogą być mapki multiplay wspaniale wykonane ), ale jeśli autor się już za nią weźmie to proszę niech ją zrobi porządnie. Jeśli fabuła jest niespójna, lub urywa się w pewnym momencie należy ocenę obniżyć. W wypadku, gdy mapka posiada wciągającą fabułę należy podnieść ocenę.

 Zbyt duże zagęszczenie budowli na mapie, bądź puste pola też nie wpływają dodatnio na wykonanie. Kształt terenu również ma ogromne znaczenie np. kwadratowa wyspa, brak linii brzegowej i skał na morzu itp. wpływa na obniżenie oceny za wykonanie. Tereny będące poza zasięgiem wzroku gracza nie podlegają ocenie.

 Także możliwości strategiczne mogą wpłynąć na ocenę. Jeżeli np. autor mapy ustala jako zwycięstwo zdobycie artefaktu to powinno być ono dla gracza łatwiejsze do wykonania niż pokonanie ewentualnych komputerowych przeciwników.

 Jest to ogólny opis tego, na co powinien zwracać uwagę recenzent podczas gry. Oczywiście są zasady przydziału 50(40)pkt. Za mapkę dwupoziomową z fabułą przyznajemy kolejno 20pkt max ( za 1 poziom ) i 20pkt max ( za 2 poziom ). Za fabułę możemy przyznać aż 10pkt jeżeli takowa istnieje. Jeżeli mapka jest typu multiplay albo nie posiada fabuły punkty te przechodzą na rzecz strategi. Dlatego punktacja podana jest w nawiasach.

 Ponadto mapy jednopoziomowy nie posiadające wytłumaczenia w fabule lub pomyśle dlaczego posiadają tylko jeden poziom tracą 10pkt z tytułu braku drugiego poziomu. Słowo decydujące należy do recenzenta.  2.     Strona strategiczna 1-35(45)pkt

 W charakterystyce strony strategicznej chodzi głównie o to, czy mapka jest do przejścia i czy jest godnym wyzwaniem dla gracza. Dobrą stronę strategiczną nie jest łatwo wykonać. Nie dobrze, gdy komp rekrutuje Gargulce, a gracz posiada Tytany. Jeżeli gracz bez żadnego wysiłku pokonuje przeciwnika to taka strona nie zasługuje na wiele punktów. Natomiast na plus można zaliczyć bitwy, w których szala zwycięstwa wisi na włosku. Plusem jest także fabuła oraz ciekawe pomysły autora np. aby przejść granicę trzeba odwiedzić klucznika na terytorium przeciwnika, wykonać misję w celu zdobycia odpowiedniego czaru itp.  3.    Grywalność 1-15 pkt.

 Jest to indywidualna ocena recenzenta. Recenzent pisze na jakim poziomie przeszedł planszę jak mu się grało, czy plansza była ciekawa. Jakie emocje towarzyszyły grze. Czy warto rozegrać dany scenariusz i dlaczego?  4.     Jak recenzować kampanie.

 Kampanie recenzujemy tak jak normalną mapkę. Z tym wyjątkiem, że za wykonanie podziemi i części nadziemnej przyznajemy po 17pkt. Jeżeli mapka jednopoziomowa to 34pkt. Większą wagę zwracamy na fabułę i za nią przyznajemy max 16pkt. Do fabuły zaliczamy też estetykę doboru filmików przez jej autora. Po prostu film musi być powiązany w jakiś sposób z fabułą danej mapy. Pozostałe elementy zostają bez różnicy. Tak więc recenzując kampanie złożoną z 3 mapek otrzymujemy wyniki np.: 82pkt, 54pkt i 74pkt dające w sumie 210pkt. Wynik ten dzielimy przez liczbę mapek tj.3 i w tym wypadku otrzymujemy tzw. średnią ocenę kampanii. W tym wypadku wynosi ona 70pkt. Punkty te stanowią średnią ocenę za całą kampanię. Jeżeli wynik nie wyjdzie w liczbach całkowitych to recenzent ma prawo zaokrąglić ją według własnego uznania.  5.     Jak recenzować mapki do Woga.

 Mapki do Woga w wykonaniu niewiele więcej różnią się od mapek SoD czy innych. W recenzji tego rodzaju mapek należy zwracać uwagę czy dane skrypty (jeżeli istnieją) pasują do fabuły bądź sposobu przejścia. Więc do oceny za wykonanie dochodzi sprawa skryptów. Poza tym reszta elementów pozostaje bez zmian.       Dodatkowe informacje.

 Zasadniczo w serwisie do danej mapy napisana zostaje jedna recenzja. Jeżeli jednak zdarzy się przypadek większej liczby recenzji jednej mapy to zostaną one dodane do serwisu jako recenzje alternatywne, a suma punktów wyświetlanych przy mapie będzie wartością średniej arytmetycznej z ocen wystawionych przez recenzentów.Punktacja


100 - 95 pkt. - Mapka doskonała pod każdym względem. Wspaniałe wykonanie, super fabuła i strategia przejścia, nowe rozwiązania i oryginalne pomysły. Pozycje te zajmują czołowe miejsca w Hall of Fame.
  94 - 85 pkt. - Mapka bardzo dobra, może brakuje nieco do ideału jednak pozycja jest godna do rozegrania. Pozycje te znajdują się w zwykłym dziale jak i również trafiają do Hall of Fame .
  84 - 75 pkt. - Mapka jest dobrze wykonana, choć zawiera nieco błędów. Nie mniej jednak pozycja godna polecenia.
  74 - 65 pkt. - Mapka przeciętna, wykonanie i strategia przejścia nie budzą większych zastrzeżeń.
  64 - 55 pkt. - Mapka nieco słabsza od przeciętnej jednak wciąż kwalifikująca się do publikacji w serwisie.
  54 - 45 pkt. - Mapka - bardzo słaba, wykonanie jej pozostawia wiele do życzenia. Trafia do Pomiętych Rulonów.
  44 i mniej - Taka mapka to zbrodnia, wykonanie jest tragiczne. Błąd na błędzie. Trafia do Pomiętych Rulonów.
Powrót do Krypty Map / Back to the Crypt of Maps.